Đồng hồ G-Shock - 1st Watch - Đồng Hồ Chính Hãng Nam, Nữ

Đồng hồ G-Shock

Không có mấy trăm năm lịch sử nhưng lịch sử G-Shock nếu kể ra chắc chắn cũng không hề thua chị kém em bởi họ là thương hiệu đồng hồ duy nhất trên thế giới được yêu thích bởi cả những người giàu có lẫn chi tiêu eo hẹp, từ thời trang cho đến các hoạt động tranh giành sự sống.
Lịch sử các dòng đồng hồ G-Shock bắt đầu từ năm 1983, khi mà huyền thoại đồng hồ chống sốc đúng nghĩa đầu tiên trên thế giới – DW-5000C ra đời. Kể từ đó, thương hiệu này đã bắt đầu đẻ “sòn sòn” vài chục mẫu mã mới mỗi năm.

Không có mấy trăm năm lịch sử nhưng lịch sử G-Shock nếu kể ra chắc chắn cũng không hề thua chị kém em bởi họ là thương hiệu đồng hồ duy nhất trên thế giới được yêu thích bởi cả những người giàu có lẫn chi tiêu eo hẹp, từ thời trang cho đến các hoạt động tranh giành sự sống.
Lịch sử các dòng đồng hồ G-Shock bắt đầu từ năm 1983, khi mà huyền thoại đồng hồ chống sốc đúng nghĩa đầu tiên trên thế giới – DW-5000C ra đời. Kể từ đó, thương hiệu này đã bắt đầu đẻ “sòn sòn” vài chục mẫu mã mới mỗi năm.

Xin lỗi, không tìm thấy sản phẩm nào phù hợp.