Đồng hồ Bulova - 1st Watch - Đồng Hồ Chính Hãng Nam, Nữ

Đồng hồ Bulova

Đồng hồ Bulova được một người nhập cư nước Mỹ thành lập, có trụ sở công ty chính tại Mỹ, nhà máy và công nghệ theo tiêu chuẩn Thụy Sỹ, giờ đây lại thuộc quyền sở hữu cung cấp tài lực là công ty Citizen, Nhật Bản.

Tuy nhiên, Bulova trải qua bao nhiêu năm phát triển luôn gắn liền với lịch sử đất nước Hoa Kỳ đến nay, Bulova là một thương hiệu đồng hồ Mỹ, khởi nguồn tại Mỹ và luôn ưu tiên phục vụ cho khách hàng Mỹ từ trước đến nay theo chỉ tiêu chất lượng đồng hồ của Thuỵ Sỹ.

Đồng hồ Bulova được một người nhập cư nước Mỹ thành lập, có trụ sở công ty chính tại Mỹ, nhà máy và công nghệ theo tiêu chuẩn Thụy Sỹ, giờ đây lại thuộc quyền sở hữu cung cấp tài lực là công ty Citizen, Nhật Bản.

Tuy nhiên, Bulova trải qua bao nhiêu năm phát triển luôn gắn liền với lịch sử đất nước Hoa Kỳ đến nay, Bulova là một thương hiệu đồng hồ Mỹ, khởi nguồn tại Mỹ và luôn ưu tiên phục vụ cho khách hàng Mỹ từ trước đến nay theo chỉ tiêu chất lượng đồng hồ của Thuỵ Sỹ.

Xin lỗi, không tìm thấy sản phẩm nào phù hợp.