1stwatch > Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng cũng như nâng cao uy tín của chúng tôi trong quá trình cung cấp sản phẩm và dịch vụ, Công ty https://1stwatch.vn/ không ngừng củng cố và nâng cao chính sách bảo mật thông tin cá nhân với những điều khoản cụ thể dưới đây

a) Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng nhằm phục vụ cho mục đích bán hàng, vận chuyển hàng hóa chính xác, cũng như lưu trữ những thông tin để thống kê, lập báo cáo bán hàng định kỳ

Chính sách về bảo mật thông tin thanh toán cho khách hàng được công bố đầy đủ trên website, cho phép khách hàng có thể rà soát và xác nhận thông tin chi tiết về từng giao dịch thanh toán.

b) Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong phạm vi mục đích nói trên và chỉ lưu hành nội bộ

Chỉ có những người có thẩm quyền mới có thể tiếp cận, chỉnh sửa, quản lý những thông tin cá nhân của khách hàng

Ngoài ra, thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật và không để bị rò rỉ dưới bất cứ hình thức nào.

c) Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống phần mềm của chúng tôi

d) Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận được với thông tin

Những người thuộc bộ phận thu thập và quản lý thông tin mới được quyền tiếp cận với thông tin.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Chỉ có những người có thẩm quyền và đảm nhận nhiệm vụ thu thập, quản lý thông tin của khách hàng mới có thể thực hiện công việc thu thập, quản lý thông tin thông qua phần mềm của công ty.

e) Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trên phần mềm, cho nên để thực hiện các công việc tiếp cận, chỉnh sửa, người có thẩm quyền sẽ thực hiện các thao tác ngay trên phần mềm

f) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

Với tiêu chí đặt sự an toàn và bảo mật thông tin khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi cam kết sẽ bảo mật thông tin của khách hàng bằng mọi cách và không để thông tin bị rò rỉ hay sử dụng vào mục đích bất hợp pháp nào

Trong trường hợp có bất cứ sự cố nào liên quan tới bảo mật thông tin của khách hàng, khách hàng hoàn toàn có thể liên hệ với chúng tôi để khiếu nại. Chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý, chịu trách nhiệm và bồi thường tùy theo từng mức độ thiệt hại.

Nếu như bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến chính sách bảo mật thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với Công ty https://1stwatch.vn/ để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nhé